ENOšo čakrinių garsų meditacija

 Ši meditacija naudoja muzikinius ir vokalinius garsus, kad atvertų ir harmonizuotų čakras, energetinius centrus ir įneštų į juos sąmoningumo. Čakrinių garsų meditaciją geriau medituoti po aktyvios, ypač po Ošo dinaminės meditacijos. Sąmonę nukreipiant į atitinkamą čakrą, kaip šviesą ir šilumą į augalą, čakra veriasi, auga, bunda. Sąmonė čakras veikia panašiai kaip šviesa ir drėgmė želmenis ar žiedus – juos palaiko, maitina, augina.“ Prembuda.

Meditacija trunka vieną valandą ir santykinai turi keturias fazes po 15 min.

Šioje meditacijoje klausantis muzikos tarsite garsus kiekvienoje iš septynių čakrų patogiai atsistojus, atsisėdus ar atsigulus.

Galima medituoti ir tik klausantis ir juntant muziką kiekvienoje čakroje. Medituoti galite bet kuriuo paros metu.

Medituojama su specifine Ošo Čakrinių garsų meditacijos muzika, kuri nurodo ir energetiškai palaiko skirtingus etapus.

„Rytuose žmogus ir egzistencija dalijami į septynis kūnus. Kadangi kūnai atlieka įvairias funkcijas ir sąveikauja tarpusavyje bei įvairiomis energijomis, tai kartais jie dar vadinami lygmenimis ar planais. Pirmi penki kūnai užima maždaug tą pačią erdvę. Žvilgtelėkime į paveikslėlį, kaip žmogaus kūnai siejasi tarpusavyje. 


        

Visus septynis kūnus jungia vitalinis, arba eterinis, kūnas, kuris turi septynis energetinius centrus, arba, kaip juos Rytuose vadina, – čakras. Šį kūną ir čakras galima matyti, o didesnės energijų koncentracijos vietas ar centrus ir fotografuoti. Iš paveikslėlio matyti, kad visos čakros erdvėje išsidėsčiusios stuburo kanale. Kiekviena čakra turi savo numerį, pavadinimą, specifinę vietą vitaliniame kūne, aktyvinančią planetą, garso dažnį hercais, spalvą, bazines savo funkcijas bei, atsivėrus atitinkamai čakrai, apibūdinančias individo sąmonę savybes.

Aukštesnės čakros išsidėsčiusios stuburo kanale aukščiau ir jų matomos spalvos bangų dažnis yra aukštesnis. Aukščiausios čakros spalvinis dažnis yra maždaug dvigubai aukštesnis už žemiausios čakros dažnį. Augant žmogaus sąmoningumui, veriasi aukštesnės čakros, kaip ir atvirkščiai – atsiveriant aukštesnėms čakroms, pakyla žmogaus sąmoningumas.

Čakrų spalvos matomos ne įprastomis išorinėmis akimis, o Rytuose vadinama vidine, arba trečiąja, akimi, kuri atitinka šeštąją čakrą. Skiriant dėmesį atitinkamai čakrai, kontempliuojant į ją, medituojant, čakra veriasi, auga, bunda. Sąmonė čakras veikia panašiai kaip šviesa ir drėgmė želmenis ar žiedus – juos palaiko, maitina, augina.“  

Ištrauka iš Prem Budos knygos "Meditacija - Sielos dalijimasis":             https://www.ojasmc.eu/lt/prem-buda-meditacija-sielos-dalijimasis/

            
 Vedančio aprašymas

Praktiką - meditaciją ves – meditacijos meistras Prembuda – mokslininkas, t.dr. ir meditacijos meistras, Meditacijos centro "Ojas" įkūrėjas, sąmoningai patyręs kūno ir dvasios vienovę. Tai vienintelis žinomas meistras, kuris medituoja ir veda Ošo dinaminę meditaciją labai lengvai ir palaimingai. Kuo toliau, tuo lengviau ir palaimingiau. Transformuojasi ir sveiksta emocijos, protas, siela ir visos kūno ląstelės. Net jų genomai.

Prembuda nuo 1981 praktikuoja ezoteriką, nuo 1992 m., kasdien medituoja Ošo dinaminę, nes jau per pirmą dinaminę pamatė jos sveikatinančią, transformacinę ir laiminančią potenciją. Prembuda gyvena be ligadienių ir nelaimių nuo 1992 m., kaip ir dauguma atėjusių medituoti. Dinaminė 10-20 kartų sumažina ligų ir nelaimių riziką.

Prembuda – labai lengvai ir ekstaziškai medituojamos Dinaminės meditacijos propaguotojas, jo žodžiais: „Ošo dinaminė meditacija turi didingą potencialą, nes kasdien ją medituojant dinginėja visos fizinio kūno ir psichinės ligos. Ji veda tiesiai į gerovę ir sveikatą, laimę, džiaugsmą ir palaimą, o amžėjant ji pralenkia laiką ir savijauta ne tik gerėja, bet tampa daug geresnė nei vaikystėje ar jaunystėje“.

Daug kartų lankėsi ir mokėsi Indijoje, Ošo ašrame, atlieka mokslinius - dvasinius tyrimus, naudoja meditaciją moksle ir pažangaus verslo vadybai, stereoregos ir stereoveikos ugdymui, su pranešimais dalyvauja mokslinėse konferencijose JAV.

Aplink Prembudą ir meditaciją yra susibūręs gerovės sąmoningumo ugdymo meditacinis ašramas, gyvuojantis nuo 1996 m.

Parašė ir išleido knygą „Meditacija – sielos dalijimasis“, kurioje atsakymai problemoms nuo kūno iki sielos spręsti pateikti dėsnių ir taikymo būdu.

Tai gyvas pavyzdys kaip realiai galima meditacinius potyrius ir įžvalgas atnešti iki kūno, darbo ir gyvenimo.

Interneto svetainės adresas: http://www.ojasmc.eu


  A person with his hands up

Description automatically generated
Grįžti atgal