ENPapildoma informacija

Į šį renginį maloniai kviečiame atvykti su visa šeima – atskirame vaikų kampelyje mažyliai bus prižiūrimi nuostabių auklyčių. Jeigu nenorite patys pasirūpinti maistu - džiugi žinia: festivalio metu bus gaminami vegetariški patiekalai prieinamomis kainomis. Kad šios nepakartojamos renginio patirties nesudrumstų mūsų draugai, ponai uodai, nepamirškite pasiimti apsaugos, kuri netgi gali būti labai natūrali – citrina. Taip pat pasiimkite maudymosi reikmenis. Na, žinoma, ach ach, o kur palapinės? Jūsų jaukūs namučiai sukurs gyvybingą palapinių miestelį, o sukurta laužavietė bus dar mielesnė, jei atsivežite muzikos instrumentų!! Trumpai drūtai – turėkite viską, kas reikalinga stovyklavimui gamtoje.

 

  PATVIRTINTA

„Mandala“ organizatorė
Sigita Dabulskytė 
2022 m. gegužės 4 d.
 
RENGINIO „MANDALA 2023” VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
1. Atvykęs į renginį „Mandala 2023“ (toliau – Festivalis, renginys) dalyvis įsipareigoja laikytis 
bendrųjų Festivalio principų, sąmoningumo ir visuomeninių bei saugos taisyklių. 
2. Festivalio dalyviai – tiek paslaugų gavėjai, tiek paslaugų tiekėjai (toliau – dalyvis, asmuo) 
privalo vienodai laikytis Festivalio Vidaus tvarkos taisyklių (toliau – Taisyklės).
3. Užmokestis už renginį arba bilietų įsigijimo faktas, suteikiantis teisę dalyvauti Festivalio 
renginiuose imtinai ar etapais (arba atvykimas į Festivalį, neatsižvelgiant į atvykimo 
priežastinius pagrindus), laikomas sutikimu su renginio Taisyklėmis ir įpareigoja jų laikytis. 
Nesusipažinimas su Taisyklėse nurodytomis nuostatomis ar jų nevykdymas nesukelia 
renginio organizatoriaus atsakomybės dėl dalyvio veiksmų.
4. Į renginio teritoriją draudžiama įsinešti ir joje vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines, 
psichiką veikiančias slopinančias ar stimuliuojančias medžiagas (išimtis taikoma gydytojo 
paskirtiems medikamentams reikalingiems asmens sveikatai). Pažeidus šį Taisyklių punktą 
asmens dalyvavimas renginyje nutraukiamas – jis palydimas arba turi savarankiškai 
pasišalinti iš renginio teritorijos. Tokiu atveju, už bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.
5. Festivalyje vykdomų veiklų, seminarų, mokymų ir kitų užsiėmimų metu pateikta 
informacija yra laikoma lektorių ir kitų vedančiųjų asmenine nuomone, jos taikymas 
praktikoje ir galima atsakomybė už pasekmes yra dalyvio sąmoningas pasirinkimas.
6. Festivalio vietoje, kiekvienas dalyvis įsipareigoja jaustis kaip svečias: neskinti ir nežaloti 
augalų, neteršti aplinkos, laikytis grybavimo ir uogavimo taisyklių, pasirūpinti savo 
šiukšlėmis, teritoriją palikti tokią pat švarią, kaip ir prieš renginį. 
7. Organizatorius neprisiima atsakomybės už dalyvio padarytą žalą gamtai, renginio vietai ar 
pastatams, priklausantiems poilsio kompleksui - stovyklavietei „Saulėtas Krantas“, tiek jos teritorijoje 
esančių fizinių asmenų nuosavybės teise, ar jo paties sveikatai nesilaikius šio punkto 
nuostatų.
8. Organizatorius neprisiima atsakomybės už dalyvio naudojimąsi vandens telkiniais ir elgesį 
vandenyje. Apsisprendimas maudytis, nardyti, lipti ant tiltelių yra dalyvio pasirinkimas, 
todėl naudotis vandens telkiniu ir pramogomis jame jis turi tik įvertinęs savo galimybes.
9. Viešo maitinimo atstovai tieks maitinimą 3 kartus per dieną bei bus 
atsakingi už maisto saugą. 
10. Valgyti iš savų indų maloniau, tad rekomenduojame valgymui atsivežti nedūžtančius indus 
(lėkštę, dubenėlį, puodelį) bei įrankius.
11. Renginio teritorijoje galima atsiskaityti tik grynais pinigais.
12. Fotografavimas ir filmavimas renginyje paslaugos teikėjų yra neribojamas, jeigu paslaugos 
teikėjas nepakeičia šios nuostatos prieš renginį kitaip. Privalu gerbti kito asmens privatumą 
ir įsitikinti, kad niekas jo fotografavimui ar filmavimui neprieštarauja.
13. Viešai ar socialiniuose tinkluose patalpintas nuotraukas ar vaizdo medžiagą organizatoriai 
pasilieka teisę platinti nekomerciniais tikslais, tik informacijos sklaidai apie renginį. 
Dalyvaudami renginyje dalyviai sutinka, kad jų atvaizdas gali būti naudojamas nekomerciniais tikslais.
 14. Organizatoriai pasilieka teisę keisti paskelbtus lektorius, programą bei laikus. Rengėjai 
neatsako už galimus festivalio programos pakeitimus, jeigu tai įvyktų dėl oro sąlygų ar kitų 
priežasčių, kurios nuo Festivalio organizatorių nepriklauso.
15. Iškilus pavojui dalyvio sveikatai ar gyvybei, traumai ar kitam nelaimingam atsitikimui 
visada kviečiama greitoji medicinos pagalba, nukentėjusiajam teikiama pirmoji medicinos 
pagalba, turimos vaistinėlės ir kompetencijų ribose.
16. Nutikus nelaimei, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, o taip pat teritorijos turtui, 
renginio dalyviai privalo nedelsiant apie tai informuoti Festivalio organizatorius. 
17. Renginio dalyviai privalo patys įvertinti savo sveikatos būklę ir visoje Festivalio veikloje 
tinkamai pasirūpinti savimi, įvertinti savo kūno galimybes, o pajutus skausmą nutraukti 
fizinę ar kitokią veiklą bei informuoti apie tai veiklos mokytoją.
18. Nusipirkus bilietą ir į renginį neatvykus, pinigai negrąžinami.
 
19. RENGINIO LAIKAS
 Festivalio pradžia liepos 6d., ketvirtadienį 10:00 val.
 Festivalio pabaiga – liepos 9 d., sekmadienį, 17:00 val.