ENOšo kundalini meditacija

  Yra didelis skirtumas tarp to, kaip mes elgiamės, kuo save laikome ir kokia yra reali mūsų potencija, kuri atsiskleidžia meditacijos dėka... mes esame begalė kosminių atomų, trilijonai kosminių ląstelių, Kosmosas... belieka atsipalaiduoti savyje ir paliesti Šaltinį, jo išorinį polių -materiją ir vidinį – sąmonę. Jei einame su Kosmosu, Šaltiniu visa kita vyksta savaime. Tai patiriame ir akivaizdu meditacijoje.

Ošo Kundalini meditacija – keturios fazės po 15 min. 1 – kratymasis su kundalini energija, 2 - šokis, 3 - liudijimas, 4 - nieko nedarymas.

Medituoti geriausiai keletą valandų nevalgius. Būti apsirengus lengvais rūbais, nepavargus, turėti kilimėlį.

Kosmosas pilnas paslapties, matomos ir nematomos ar tamsios pirminės energijos, kundalini. Jogų ir budų kalba, kundalini praktikos greičiausiai budina ir laisvina sielą. Tamsi energija ar kundalini ne tik augina ir plečia Kosmosą, bet ir individą. Jį irgi augina, įkvepia. Tai juntama ir patiriama. Tuo nereikia tikėti. Sąmonei palietus kundalini ir ją kūne, Kosmosas virsta stebuklu, šviesa, gyvybe, laime. Natūralus ir kūne, prote bei sieloje sąmoningas žmogus gali justi šaltinį išorėje, kūne ir materijoje, ir gali justi šaltinį, jo virpesius ir bangas viduje, sieloje, sąmonėje. Bet kuriuo momentu, visą laiką. Jis gali praleisti energiją, dvasią, virpesius, bangas iš vidaus iki kūno ir iš kūno vidun. Individas gali maudytis kundalini bangose, okeane ir praleisti vitališkumą tiek vidun, aukštyn, tiek ir išorėn, žemyn. Gali sukurti pilną energijos, in-jan ir sąmonės ratą. Ošo kundalini meditacijoje galima matyti, justi ir jausti, kaip teka energija, lyg vėjas pro lapus, kaip mus kundalini užpildo ramybe ir meile, kaip per mus teka Kosmosas, valo, gaivina, laimina. Kundalini energija tekėdama per fizinį ir aukštesnius mūsų kūnus, per ląsteles taiso genomus. Ląstelės su sutrikusiais genomais gali ištaisyti organeles ir genomą arba jas pašalinti iš kūno. Taip palaipsniui kūnas, protas ir siela persitvarko, gyja, sveikatinasi. Energija, kūnas, rankos ir ūpas kyla. Gimsta ramybė ir jautrumas. Didesnis, gilesnis, sąmoningesnis. Kundalini energija tiesina stuburą ir ekstazina. Laimė ir laisvė iš vidaus išsiskleidžia iki kūno. Stuburas tiesinasi, rankos kyla, ūpas kyla. Medituojant sąmoningai ir totaliai visas fazes, transformuojasi visas gyvenimas, kyla gerovė, sveikata ir savijauta, susijungia dalykai, kurie be meditacijos pagal prigimtį susijungti negali. Būnant jautriais ir atsakingais rezultatas – garantuotas. Mūsų misija žemėje rasta, ji realizuojasi. Kundalini meditacijos gylis ir aukštis daug didesni ir sąmoningesni, jei medituoja kartu ar meditaciją veda iš bemintės sąmonės ar čitos meditacijos meistras ar gidas.

 Meditacinę praktiką ves – meditacijos meistras Prembuda Vrubliauskas – mokslininkas, darbkūrys ir vadybininkas, Meditacijos Centro Ojas 1994 įkūrėjas, sąmoningai patyręs kūno ir dvasios vienovę. Tai vienintelis žinomas meistras, kuris medituoja ir veda Ošo dinaminę ir kundalini meditacijas labai lengvai ir palaimingai. Kuo toliau, tuo lengviau ir palaimingiau. Taip dirba ir gyvena. Prembuda dar būdamas Vilniaus universiteto mokslo darbuotoju, 1992 m. atnešė meditaciją į Lietuvą. Nuo 1992 m. neturėjo nė vieno ligadienio. Visi, kurie tinkamai medituoja, serga 10-20 kartų rečiau ir trumpiau. Mažiau nei vieną dieną per metus. Sveikatą papildo su meditacija ateinantis džiaugsmas, išoriniai ir vidiniai turtai. Daug kartų lankėsi ir mokėsi Indijoje, Ošo ašrame, atlieka mokslinius - dvasinius tyrimus, naudoja meditaciją moksle ir pažangaus verslo vadybai, odontologijoje, optometrijoje, stereoregos ir stereoveikos ugdymui, su pranešimais dalyvauja mokslinėse konferencijose Europoje ir JAV. Aplink Prembudą ir meditaciją yra susibūręs gerovės ir sąmoningumo ugdymo meditacinis ašramas, gyvuojantis nuo 1996 m. Parašė ir išleido gyvenimo, mokslo ir meditacijos dėsnių knygą „Meditacija – sielos dalijimasis“, kurioje atsakymai pateikti problemoms spręsti nuo kūno iki sielos. Prembuda yra gyvas pavyzdys kaip realiai galima meditaciją ir jos turtinančius bei laiminančius potyrius ir įžvalgas atnešti iki kūno, darbo ir gyvenimo. Atnešti ir dalintis, ir taip turtinti bei laiminti aplinką ir visą gyvybę.

Interneto svetainės adresas: www.ojasmc.eu

                                                                                 
Grįžti atgal