ENSufijų meditacija „Be dimensijos“

 Dvasingumo ir religijos esmė yra meilė ir meditacija. Sukimąsi meditacijai pirmasis panaudojo XIII a. arabų poetas ir sufijų mistikas Džalal-ad-din`as Rumi. Meditacija yra judėjimas vidun, anapus kūno ir proto į širdį ir sielą. Tai vyksta centruotai kvėpuojant, sukantis, atliekant koordinuotus sąmoningus judesius. Sukantis lengva eiti anapus minčių ir beveik neįmanoma likti prote, jis susisuka, pradeda svaigti galva. Todėl lengva būti momente ir judėti vidun.

Tai labai gera praktika tiems, kurie mėgsta suktis ir nori suprasti ir patirti, kaip lengva judėti vidun, susicentruoti, transformuotis, pamatyti trukdžius ir juos paleisti. 

Kokia meditacinė praktika bus ir ką ji gali duoti: 

Meditacija „Be-dimensijos - tai metodas, kur per keliančius energiją, koordinuotus energetinius judesius bei sukimąsi parodo kokioje būsenoje esame – ar mes centruoti ir sąmoningi, ar esame chaose, pilni minčių ir padeda judėti vidun. 

Tai labai gera praktika tiems, kurie nori patirti  kaip vyksta judėjimas vidun, vidinė transformacija, susicentruoti pajausti savo būties centrą ir tuos potyrius perkelti į gyvenimą.

Bet kurią meditaciją suprasti, susipažinti su ja, reikalingas eksperimentas.

Vedančio aprašymas

Мano dvasinis vardas - Šantam, kas reiškia taiką ir ramybę. 

Meditacinės energijos ir būsenos ieškojau daugiausiai per kasdienę Ošo dinaminę meditaciją, Ošo kundalini, patinka sukimasis ir kt. meditacijos. Meditaciją atradau prieš dvidešimt keturis metus, kai ieškojau atsakymo kodėl esu ligota, nelaiminga, nors išoriškai turiu viską, apie ką kiti svajoja – šeimą, vaikus, patogų gyvenimą. 

Meditacijos centre Ojas radau nuoseklų ir gilų meditacijos mokymą, kur kasdienių meditacijų, seminarų, meditacinės mokyklos dėka praeidinėjau savo sąlygotumus, įpročius, blokus (tarp jų virusų, gylio, atsakomybės ir pan. baimes) ir jau 20 metų nebesergu, vis daugiau džiaugsmo, pilnatvės pradėjo rastis gyvenime.

Medituojant kasdieną aiškiai matosi žingsniai, kaip judėti ne prieš srovę, o su energijos tekėjimu. Atradau, kad laimė ir džiaugsmas slypi paprastuose dalykuose. Žiūrėjimas į viską, kaip į koaną, kurį galiu išspręsti, suprasti - padaro gyvenimą mistišku, prasmingu. 

Gyvenime esu meditacijos mokytoja, meditacinės aktyvietės „Sadhaka“ vedanti, kur vyksta kasdienės meditacijos. Vedu meditacinius mokymus, ciklus „Mistinė rožė“, „Vėl gimti“, Ne proto meditacija“, konsultuoju  Zen transformacinėse sesijose. Groju fleita, pianinu, gimsta dainos, muzika. 

Įsitraukusi į aktyvų socialinį gyvenimą ir meditacinius potyrius ir žinias taikau centruodama įmonės „Ezoterinis centras AUM“ veiką. 

Grįžti atgal