ENBIOENERGETINĖ PSICHOTERAPIJA

Paplitusi nuomonė, kad psichoterapija reikalinga tik turintiems tam tikrų psichikos sutrikimų, patyrusiems rimtą psichologinę traumą. Šiuolaikiniai psichoterapijos būdai sudaro galimybę tiek įveikti vidinius sunkumus, tiek ugdyti save kaip asmenybę. JAV mokslininkų Halo ir Sidros Stonų sukurtas metodas Voice Dialogue (dialogas su balsais) skirtas vidinio konflikto tarp sąmonės ir pasąmonės (pvz., pareigos ir troškimų) sprendimui.

Už sąmonės (ego) ribų esančius psichikos darinius minėti mokslininkai pavadina subasmenybėmis. Šios savyje talpina įvairialypę patirtį: pojūčius, išgyvenimus, mintis ir intuityvias įžvalgas, vizijas. Užsiėmimo metu interesantas padedamas vedančiojo per dialogą susitinka su dviem (keletu) subasmenybių, kad išlaisvintų tai, kas psichikoje užslopinta. Tokiu būdu suteikiama galimybė geriau save pažinti, išsilaisvinti nuo emocinės naštos, trukdančios jausti vidinę pusiausvyrą, siekti visaverčio buvimo. Voice Dialogue galima naudoti individualioms praktikoms ir darbui grupėje. (Plačiau žr. www.bioenergetinepsichoterapija.blogspot.lt) 

Sąvoka „bioenergetinė (psichoterapija)“ byloja, kad aptariamo seanso metu naudojamasi dvasiniais gebėjimais, kurie įgalina jausti vykstančio vidinio proceso raidą subtiliame energetiniame lygmenyje. Išankstinis (intuityvus) galimų emocinių vibravimų pajutimas, puikus analitinis mąstymas, išsamios egzistencinių reiškinių, filosofinės ir psichologinės žinios, įgalina vedamo dialogo gilumą (perėjimą per visus matmenis nuo fizinio iki dvasinio), emocinį jautrumą ir subtilų proceso vyksmą, aiškumą, ̶  visapusišką saugumą. Aprašomuoju aspektu ir pasireiškia mano kaip specialistės unikalumas.

Užsiėmimą veda Dr. Aušra Malkevičiūtė, daugiau kaip 15 metų tyrinėjanti egzistencinę problematiką įvairiais aspektais: filosofiniu, psichologiniu, kultūrologiniu. Įvairiuose akademinio žurnalo „Logos“ numeriuose publikuojami straipsniai, kuriuose nagrinėja klausimus, susijusius su gyvenimo pilnatvės paieška. Požiūrį į asmenybę grindžia Vakarų egzistencialistine ir psichoanalitine tradicija, veda bioenergetinės (psicho)terapijos užsiėmimus individualiai ir grupėms (pagal įvardintą metodą), meditacijas gamtoje, meno terapiją, teorinius užsiėmimus.
Grįžti atgal