ENDarnūs santykiai šeimoje

Praktinis užsiėmimas

„Darnūs santykiai šeimoje: kaip juos kurti“

Šeima – pirmoji ir svarbiausioji terpė, kur asmenybė auga, bręsta ir ieško savirealizacijos būdų. Tai sistema, kurioje jos nariai glaudžiai tarpusavyje susiję ir priklauso vienas nuo kito ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Bet kokie, net ir mažiausi pokyčiai, atsitikę vienam šeimos nariui, vienaip ar kitaip paveikia kitus jos narius ir jų tarpusavio santykius.

Savo jausmų įvardinimas ir priėmimas bei kitų šeimos narių išgyvenimų suvokimas turi didelę reikšmę bendraujant ir kuriant  darnius santykius šeimoje. Kuo tiksliau atpažįstame kitų šeimos narių jausmus, tuo lengviau suprantame jų vienokio ar kitokio elgesio priežastis ir galime pasirinkti, kaip reaguoti patiems.

Užsiėmimo tikslas: supažindinti su R. Dreikurso keturiais netinkamo elgesio tikslais, pabandyti jų pagalba suprasti savo šeimos narių tarpusavio santykius ir atrasti būdų, kaip keisti savo elgesį norint pagerinti santykius šeimoje.

Užsiėmimą veda: ANASTASIJA PILKIONIENĖ, psichologė, Individualiosios psichologijos konsultantė.

Užsiėmimo trukmė: 2 val.
Grįžti atgal