ENMąstymo klaidos, kurias darome kiekvieną dieną

Kognityvinė ir elgesio terapija – tai viena iš psichoterapijos krypčių. Ji remiasi prielaida, kad tam, kaip jaučiamės, kaip elgiamės, itin svarbios mūsų mintys. Viena iš svarbių temų kognityvinėje elgesio terapijoje yra mąstymo klaidos. Tai mūsų minčių iškraipymai, kuriuos darome kiekvienas, kasdien. Jie turi reikšmės tam, kaip suvokiame ir vertiname tai, kas vyksta aplink mus, kaip mes jaučiamės, netgi kaip elgiamės. Norint save geriau pažinti, naudinga suprasti, kokias mąstymo klaidas galime daryti, ir išmokti jas atpažinti. Kalbėsime apie tai, kokias mąstymo klaidas darome, kaip jas atpažinti.

Užsiėmimą veda: klinikinė psichologė Skaistė Bielskytė

Apie save:

Turiu 5 metų psichologinio konsultavimo darbo patirtį. Konsultuoju suaugusiuosius, paauglius, vaikus, šeimas. Dalyvavau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto rengiamuose kongityvinės-elgesio psichoterapijos kursuose, mokslinėse praktinėse konferencijose.

Grįžti atgal