ENMolio mintys

Ilona Pocevičiutė – Liaudies meistrė. Domisi keramika jau trisdešim vienerius metus. Aktyviai dalyvaujanti parodose, projektuose, stovyklose.

Kviečiame Jus pasinerti į kūrybinę veiklą, atgaivinti ir vėl patirti savo spontanišką kūrybiškumą, žaidimo procesą!– patyriminiame, savęs pažinimui cikle MOLIO TERAPIJA „LIPDAU, ARDAU IR IŠ NAUJO KURIU SAVO PASAULĮ“
Molio terapijos kūrybiniai užsiėmimai  skirti geresniam savęs pažinimui: tai yra procesas, kuriame išliejami jausmai, yra bendraujama grupėje, reflektuojama, esant poreikiui - dalijamasi savo išgyvenimais, patirtimi ir esant pageidavimui – vyksta kūrinio transformacija. Savęs priėmimas, harmonizuojamas tobulėjimas, asmeninis augimas... Molio dirbtuvėlėms nereikalaujama specialių meninių sugebėjimų, svarbus pats kūrybinis procesas. Tai - spontaniška kūryba, suteikianti plačių galimybių tyrinėti, išreikšti save, savo jausmus, pasaulėjautą ir mintis.

Molio terapija – tai viena iš dailės terapijos sričių, technikų, padedančių panirti į savo vidinį pasaulį, geriau jį pajusti ir tarsi iš šalies stebėti. Molis suteikia galimybę proceso metu sukurti kažką iš nieko, transformuoti jau sukurtą objektą, ir lengvai keisti jo formą - lengva kurti ir tuo pačiu griauti. Molis leidžiasi būti daugybę kartų minkomas ir perminkomas. Lipdant molį jaučiamas atsipalaidavimas ir malonus kūrybos džiaugsmas, atsiribojant nuo baimės suklysti.

 
Grįžti atgal